”Intalnire cu Occidentul” va avea loc pe 5 iunie la Sala Radio Sighet

Sursa:pleclastudii.wordpress.com
Sursa:pleclastudii.wordpress.com

“Intalnire cu Occidentul” este un proiect unic, menit sa-i puna fata in fata pe pe tinerii sigheteni de azi- absolventi ai unor universitati de prestigiu din strainatate- si pe cei de maine.

Evenimentul va avea loc joi, 5 Iunie 2014, la Sala Radio Sighet, intre orele 16:00-18:30. Intrarea libera!
*************************************************************************************************************************************************************
Profilul evenimentului:
Un eveniment cu scop informativ care se adreseazặ publicului larg, dar mai ales tinerilor, liceenilor si elevilor din municipiul Sighetu Marmaţiei.

Cu participarea mai multor studenţi şi absolvenţi sigheteni care au acumulat o vastặ experienţặ academicặ şi profesionalặ europeanặ si nord-americana.

Un grup de studenţi şi absolvenţi sigheteni care şi-au efectuat studiile in strặinặtate vor participa la acest eveniment pentru a vorbi despre experienţele trặite și acumulate în domeniul academic, profesional şi personal din noua lor ţarặ de rezidenţặ.

Fiecare student sau absolvent participant va avea la dispoziţie între 10 şi 15 minute pentru a-şi descrie parcursul academic, fặcând referire la etapa de acomodare şi la diferenţele culturale sau de sistem cu care s-au confruntat la începutul sau pe parcursul şederii lor în strặinặtate.

Aceştia vor avea la dispoziţie, în mod opţional, o prezentare în format PowerPoint, menitặ sa ofere atât sprijin vizual cât şi diverse informaţii relevante publicului spectator.

Intervenţii prin Skype
În unele cazuri, atunci când prezenţa fizicặ a unui participant nu va fi posibilặ, organizatorii evenimentului vor apela la tehnologia de comunicare existentặ pe internet. În acest sens, un numặr restrâns de studenţi şi absolvenţi vor interveni în cadrul evenimentului printr-o convorbire facilitatặ de aşa numitul software Skype.

Fiecare intervenţie va include o prezentare a noii (sau fostei) ţặri de rezidenţặ a invitatului/ei şi experienţele acumulate acolo de cặtre acesta/aceasta, urmatặ de o scurtặ sesiune de întrebặri şi rặspunsuri, în cazul în care existặ solicitặri în acest sens din partea publicului.

Evenimentul va fi realizat la iniţiativa a doi tineri sigheteni, absolvenţi de studii superioare în Marea Britanie, Roxana Mironescu şi Cristian Ona, cu sprijinul unor instituţii publice şi culturale de pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei.

În acest sens, vor fi amintite urmatoarele instituţii: Radio Sighet, Primặria Sighetu Marmaţiei, Muzeul Maramureşean, liceele şi instituţiile de învặţặmânt participante.
În rândul persoanelor care şi-au oferit sprijinul, vor fi amintiţi atât studenţii şi absolvenţii participanţi, cât şi cei care se vor arặta dornici sặ sprijine şi promoveze acest proiect.

Evenimentul va avea loc in prezenţa domnului Dorel Todea, din partea Radio Sighet şi a domnului Primar Ovidiu Nemes sau a unui reprezentat al Primặriei Sighet, în cazul în care administraţia localặ se va alặtura acestui proiect. Aceştia vor fi invitaţi sặ susţinặ un scurt discurs tematic la începutul evenimentului.

Subiecte dezbặtute:
1. Modalitặţi de înscriere la universitate într-o anumitặ ţarặ occidentalặ, europeanặ, etc.;
2. Sistemul academic şi structura cursurilor/si a anului universitar;
3. Perioada de acomodare şi provocặrile ei;
4. Care sunt diferenţele majore de viaţặ între România şi ţara în care aceştia îşi efectueazặ studiile sau în care şi-au obţinut licenţa;
5. Oportunitặţi profesionale şi stagii;
6. Motivul alegerii universitaţii şi a ţặrii respective în vederea efectuặrii studiilor universitare.

Domenii de activitate:
Studenţii/absolvenţii participanţi s-au îndreptat cặtre urmặtoarele domenii de activitate:
1. Arhitecturặ;
2. Managementul Turismului;
3. Jurnalism şi Mass-Media;
4. Publicitate;
5. Informaticặ;
6. Business;
7. Chimie;
8. Politicặ;
9. Limbi strặine;
10. Pian şi muzicặ clasicặ.

Ţặrile vizate:
Ţặrile în care studenţii si absolvenţii participanţi au ales sặ studieze sunt dupặ cum urmeazặ: Scoţia, Franţa, Luxemburg, Spania, Statele Unite ale Americii, Danemarca, Belgia, Austria, Olanda si Anglia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: